keosoe

Εκτύπωση
PDF

7 Μαΐου 2012

Ομιχλώδες το μετεκλογικό τοπίο και για την απελευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευσης?

Η βαρύνουσα σημασία της διατήρησης των δικαιωμάτων φύτευσης ως προϋπόθεση για τη διατήρηση της ΚΟΑ Οίνου έχει επισημανθεί με την αρχή των διαβουλεύσεων από την ΚΕΟΣΟΕ.

Τα αποτελέσματα των εκλογών στη Γαλλία υπέρ του F. Holland, εστιάζεται το ενδιαφέρον στη στάση της Γαλλίας στο θέμα της διατήρησης ή όχι αφού για τους σοσιαλδημοκράτες τα δικαιώματα φύτευσης νέμονται μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις εις βάρος των μικρών επιχειρήσεων, των γαλλικών συνεταιρισμών και των αμπελουργών.

Ήδη συνεδρίασε στις 19/4/2012 στις Βρυξέλλες η ομάδα υψηλού επιπέδου για την μελέτη επί του θέματος.
Στη συνεδρίαση αυτή τα Κράτη – Μέλη που τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης ή κατά έδωσαν τη νότα τους στη συγκεκριμένη συνεδρίαση με κεντρικό τρόπο, που αντικατοπτρίζει την πολιτική θέση τους ως εξής:

Βουλγαρία
Ανοιχτή στη μελέτη, αλλά τονίζει τη σημασία της διατήρησης του συστήματος για λόγους ελέγχου της ποιότητας και σχεδιασμού.

Τσεχική Δημοκρατία
Τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί το Αμπελουργικό Μητρώο. Τα δικαιώματα φύτευσης είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της ποιότητας, επίσης για λόγους προγραμματισμού και ελέγχου και για τον οινοτουρισμό
Γερμανία
Το σύστημα λειτουργεί, υπάρχει αρκετή ευελιξία, η εφαρμογή είναι διαφορετική σε διαφορετικές χώρες, η ευελιξία είναι εφικτή με τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές και εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις

Ελλάδα
Ανάγκη να διατηρηθούν τα δικαιώματα, αλλά ανάδειξε τα προβλήματα που συνδέονται με τη διαχείριση

Ισπανία
Σαφώς υπέρ της διατήρησης των δικαιωμάτων φύτευσης, σημαντικό να διατηρηθεί η καλλιέργεια της αμπέλου σε περιοχές όπου καμία άλλη γεωργική δραστηριότητα είναι δυνατή. Να αποφευχθεί η εγκατάλειψη της υπαίθρου! Το σύστημα των δικαιωμάτων φύτευσης λειτουργεί υπέρ αυτών των κατευθύνσεων.

Γαλλία
Σαφώς υπέρ της διατήρησης των δικαιωμάτων φύτευσης για όλες τις κατηγορίες των κρασιών. Έτοιμοι να συζητήσουν για τη βελτίωση της διαχείρισης των δικαιωμάτων φύτευσης? Πιθανώς επίσης και για την χορήγηση νέων δικαιωμάτων φύτευσης στην ΕΕ για τις χώρες που παραδοσιακά παράγουν κρασί και για τις νέες χώρες (όπως οι βόρειες χώρες της Ευρώπης).

Ιταλία
Σαφώς υπέρ της διατήρησης των δικαιωμάτων φύτευσης, το σύστημα λειτουργεί

Λουξεμβούργο
Να διατηρηθούν, τουλάχιστον μέχρι το 2020. Επιθυμεί περισσότερη ευελιξία

Ουγγαρία
Σαφώς υπέρ του συστήματος των δικαιωμάτων φύτευσης. Φόβος για αρνητικές συνέπειες εάν υπάρξει απελευθέρωση. Παρανόηση: κατ’ αρχάς πριμοδότηση εκρίζωσης, και στη συνέχεια δικαίωμα να φυτέψει κανείς ελεύθερα τις ίδιες επιφάνειες

Πορτογαλία
Σαφώς υπέρ της διατήρησης των δικαιωμάτων φύτευσης. Κοινωνικοοικονομική σημασία. Επιθυμητές βελτιώσεις και η απλούστευση.

Αυστρία
Με σαφήνεια υπέρ των δικαιωμάτων φύτευσης

Ρουμανία
Πολύ καθαρά υπέρ της διατήρησης

Σλοβενία
Σαφώς υπέρ

Σλοβακία
Σαφώς υπέρ

Φινλανδία
Κανένα ενδιαφέρον για την αμπελουργία, αλλά και συμπάθεια προς τους κανόνες της αγοράς (όπως τα δικαιώματα φύτευσης)

Κύπρος
Υπέρ

β. Τα κράτη μέλη κατά της διατήρησης των δικαιωμάτων φύτευσης ή των οποίων η θέση είναι ανοικτή:

Βέλγιο
Ανοικτή θέση, ενδιαφέρονται για την ανταλλαγή επιχειρημάτων

Δανία
Γενικά κατά της διατήρησης. Υπέρ της αυστηρής εφαρμογής της απόφασης του 2007, αλλά ανοιχτή στα επιχειρήματα

Εσθονία
Σε γενικές γραμμές περισσότερη φιλελευθεροποίηση, αλλά δεν έχει ακόμα αποφασίσει

Ιρλανδία
Δεν είναι εναντίον των εργαλείων διαχείρισης της αγοράς, είναι έτοιμοι προς συζήτηση, αλλά επιφυλακτικοί έναντι των δικαιωμάτων φύτευσης, συνδέσεις με άλλους κανόνες που αφορούν ποσοστώσεις
Λετονία
Κατά των δικαιωμάτων φύτευσης πλειοψηφικά να μην δημιουργηθούν εμπόδια για τη δημιουργία μιας μικρής βιομηχανίας οίνου στη Λετονία
 
Λιθουανία
Κατά των δικαιωμάτων φύτευσης, θέλει να επιτραπεί μια μικρή εθνική παραγωγή

Μάλτα
Έτοιμη για συζήτηση, αλλά με σκεπτικισμό σχετικά με τα δικαιώματα φύτευσης

Ολλανδία
Ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός μικρού κλάδου οίνου. Από οικονομική άποψη, μια στάση σκεπτικισμού που αντιμετωπίζει αρνητικά τα δικαιώματα φύτευσης

Πολωνία
Θέλει να δημιουργήσει το δικό της αμπελοοινικό κλάδο. Ο στόχος πρέπει να είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας,σε βάρος των δικαιωμάτων φύτευσης. Διατήρηση των αποφάσεων της τελευταίας μεταρρύθμισης, αναφορά στις άλλες ποσοστώσεις

Σουηδία
Αναφέρεται σε μικρή εγχώρια παραγωγή, εναντίον των ποσοστώσεων, υπέρ της διατήρησης των αποφάσεων του 2007, ανοίχτή για συζήτηση στο πλαίσιο της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου

Βρετανία
Υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία της δικής της βιομηχανίας κρασιού, η οποία πρέπει να συνεχίσει να αυξάνονται. Να διατηρηθούν οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί.

Δηλώσεις επαγγελματικών οργανώσεων

Comité Vins
Υποστηρίζει το πακέτο του 2007. Έναρξη συνομιλιών για άλλα θέματα (λεπτός υπαινιγμός για ζάχαρη)
Τα δικαιώματα φύτευσης αποτελούν εμπόδιο για τις προκλήσεις της αγοράς.
Ανοικτή για συζήτηση για νέα εργαλεία οργάνωσης της αγοράς (π.χ. διεπαγγελματικές)

COPA COGECA, EFOW, Via Campesina
Σαφώς υπέρ των δικαιωμάτων φύτευσης (είναι γνωστά τα επιχειρήματα)

Το έργο της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο του 2012. Υπάρχουν τέσσερις προγραμματισμένες συναντήσεις, η επόμενη στις 6 Ιουλίου.

 

Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Ημερίδα ΚΕΟΣΟΕ

8 Φεβρουαρίου 2018

Σχέδια Βελτίωσης - Επενδύσεις

Δείτε εδώ το video

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Aμπελοοινικά Nέα

Tο νέο τεύχος της εφημερίδας της KEOΣOE

Δείτε εδώ

Tελευταία Nέα

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 222 επισκέπτες συνδεδεμένους