"Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 161/472/30-06-2020 σχετικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι σε καθεστώς αξιολόγησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ

keosoe

Εκτύπωση
PDF

Στην τοποθεσία αυτή, έχετε την δυνατότητα να ενημερωθείτε για τις σημαντικές εξελίξεις που αφορούν, το παγκόσμιο «γίγνεσθαι» γύρω από το κρασί.
Η αποδελτίωση έχει καταχωρηθεί ανά Ήπειρο και χώρα, εφόσον για την τελευταία, έχουν επιλεγεί σημαντικές ειδήσεις οι οποίες έχουν αναρτηθεί με χρονολογική σειρά.

Επιλέξτε από το μενού αριστερά την Ήπειρο και τη χώρα, που σας ενδιαφέρει.