"Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ.: 161/472/30-06-2020 σχετικής πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι σε καθεστώς αξιολόγησης.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ

keosoe

Εκτύπωση
PDF

30 Νοεμβρίου 2011

ΝΑΙ  του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στη διατήρηση των δικαιωμάτων φύτευσης οιναμπέλων

Το μέλλον της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής αμπελοκαλλιέργειας με τη σημερινή του μορφή που βασίζεται στο μοντέλο των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, μοντέλο που στηρίζουν κοινωνικοοικονομικά την ελληνική περιφέρεια, είναι περισσότερο διασφαλισμένο μετά από επιστολή που απέστειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ. Σκανδαλίδης στον Επίτροπο Γεωργίας D. Ciolos, μέσω της ΜΕΑ.


Στην επιστολή ο υπουργός υιοθετεί τις ανησυχίες και τα επιχειρήματα που επιφέρει η διάταξη του ΚΑΝ(ΕΚ) 1234/07 για την απελευθέρωση των δικαιωμάτων φύτευσης των αμπελώνων από το 2015 και μετά και τάσσεται υπέρ της διατήρησής τους.
Η Ελλάδα συνεπώς γίνεται οριακό μέλος για την επίτευξη σχετικής πλειοψηφίας μεταξύ των 27 Κρατών – Μελών της ΕΕ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση των απόψεων που αντίκεινται στην φιλελευθεροποίηση του ευρωπαϊκού αμπελοοινικού τομέα υπέρ των οικονομικά ισχυρών.
Η ΚΕΟΣΟΕ εκφράζει την ικανοποίησή της προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κ. Σκανδαλίδη, επισημαίνοντας ότι η απόφαση του Έλληνα υπουργού και των υπηρεσιών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα συμβάλλει σημαντικά στην αποφυγή επιπτώσεων όπως:

  • της υπερπαραγωγής που θα επιφέρει πτώση των τιμών, αφού θα προκληθούν αθρόες φυτεύσεις μη ελεγχόμενες
  • της κατάρρευσης των λιγότερο παραγωγικών αμπελουργικών περιοχών (μειονεκτικές, νησιωτικές) πολλές από τις οποίες η αμπελοκαλλιέργεια αποτελεί τη μόνη βιώσιμη δραστηριότητα, εις όφελος των πεδινών περιοχών
  • της δραστικής μείωσης των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων που αποτελούν το προφίλ της ευρωπαϊκής γεωργίας και ιδιαίτερα της ελληνικής που μεταφράζεται όχι μόνο σε αύξηση της ανεργίας, αλλά και θα έχει συνέπειες στην κοινωνικοοικονομική συνοχή των περιοχών
  • της αναστροφής της φήμης των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης με την φύτευση αμπελώνων εντός ή γύρω από τις ζώνες ΠΟΠ και ΠΓΕ
  • της απαξίωσης των παραγόμενων οινικών προϊόντων ποιότητας εξαιτίας της αύξησης των καλλιεργούμενων με αμπέλια επιφανειών και της μαζικής παραγωγής οίνων, όπως στις Τρίτες Χώρες (Αργεντινή).
  • της βιομηχανοποίησης της αμπελοκαλλιέργειας και της βιομηχανοποίησης ενός έντονα διαφοροποιημένου προϊόντος που είναι ο οίνος

Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Οι αιτήσεις στο πρόγραμμα Οινογνωσία είναι σε στάδιο αξιολόγησης


Επιστημονική Συνεδρία

Κλωνική επιλογή στην ελληνική αμπελουργία

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών και των παρεμβάσεων στην Επιστημονική Συνεδρία που διοργάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Αμπελολογίας του Γ.Π.Α. και Αμπελουργίας του Α.Π.Θ. στο Γεωπονικό Παν. Αθηνών, στις 14 Φεβρουαρίου 2020

Εισήγηση Ν. Νικολάου Καθηγητή ΑΠΘ

Εισήγηση Κ. Μπινιάρη Επίκ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

Εισήγηση Μ. Σταυρακάκη Ομότ. Καθηγητή ΓΠΑ

Παρέμβαση Ε. Χρυσικοπούλου

Παρέμβαση Ν. Δάλπη

Oι 7 συνεταιριστικές αρχές

Ισολογισμός 2014

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Δείτε τα πρακτικά της ημερίδας:

Hμερίδα Castelmaure

Συνδεδεμένοι Xρήστες

Έχουμε 97 επισκέπτες συνδεδεμένους