Εκτύπωση
PDF

COPA - COGECA

Η COPA αντιπροσωπεύει τα γενικά και ειδικά συμφέροντα των αγροτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελείται από 60 οργανισμούς από την ΕΕ και 31 εκτός όπως Ισλανδία, Νορβηγία, κτλ. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και η προάσπιση των συμφερόντων των αγροτών.

Η COGECA αντιπροσωπεύει τα ειδικά και γενικά συμφέροντα περίπου 40.000 συνεταιρισμών με περισσότερους από 660.000 απασχολούμενους με ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 3 δις € ανά έτος. Η COGECA από τη δημιουργία της (1959) έχει αναγνωρισθεί ως κύριος αντιπρόσωπος των συνεταιρισμών της ΕΕ. Εξασφαλίζει την πλατφόρμα για πολιτική συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών σε επίπεδο αγροτικής παραγωγής και επιχείρησεων.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO