Εκτύπωση
PDF

Ντεμπίνα

Η καλλιέργεια της ποικιλίας Ντεμπίνα εντοπίζεται στην ευρύτερη αμπελουργική περιοχή της Ζίτσας του νομού Ιωαννίνων, όπου καταλαμβάνει έκταση 5.500 στρ. περίπου. Πρόκειται μάλλον για παλαιά αυτόχθονα ποικιλία της Ηπείρου, που κατά μια εκδοχή καλλιεργείται από τα τέλη του 16ου αιώνα και οφείλει την ονομασία της στο χωριό Ντάμπενι που βρίσκεται μεταξύ Καστοριάς και Κορυτσάς. Εξαιτίας πιθανόν της συγκεκριμένης περιοχής στην οποία αποκλειστικά απαντάται, δεν υπάρχουν ακριβείς αναφορές για την προέλευσή της ούτε και μνημονεύεται από τους αμπελογράφους του 18ου και του 19ου αιώνα. Για τους ίδιους λόγους δεν αναφέρονται συνώνυμα της ποικιλίας, πράγμα ασυνήθιστο για τις γηγενείς ελληνικές ποικιλίες αμπέλου, που κατά κανόνα συνοδεύονται από αριθμό συνωνύμων.
Παρά τον γεωγραφικό εντοπισμό της ποικιλίας στη ζώνη ΟΠΑΠ «Ζίτσα», τα τελευταία χρόνια έχουν αναφερθεί ορισμένοι τύποι ή παραλλαγές της (Νεροντεμπίνα, Ρεψοντεμπίνα κ.ά.) στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Αναφέρεται επίσης ότι η καλλιεργούμενη σε ορισμένες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας ποικιλία με την ονομασία «του γιατρού» προέρχεται από την τυπική Ντεμπίνα. Η χρήση των μοριακών μεθόδων (Σταυρακάκης κ.ά. 2003) έδειξε ότι οι τύποι της Ρεψοντεμπίνας έχουν πολύ υψηλό βαθμό γενετικής ομοιότητας με την Ντεμπίνα (Ι = 0,98), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες παραλλαγές που είναι χαμηλότερος (Ι = 0,70–0,83).
Η καλλιέργεια της ποικιλίας συνιστάται για τους νομούς Ιωαννίνων, Καρδίτσας, Λάρισας και Πρέβεζας και επιτρέπεται στους νομούς Θεσσαλονίκης και Θεσπρωτίας.


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

στις 10/12/2012

ΑΓΟΡΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΔEITE TO VIDEO

Αμπελουργικά Διαμερίσματα