Εκτύπωση

8 Νοεμβρίου 2011

Τροποποίηση οίνων ΠΟΠ, μετά από έκδοση Προεδρικού Διατάγματος

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 224Α/26.10.2011 και ΦΕΚ 232Α/3.11.2011 Προεδρικά Διατάγματα με βάση τα οποία τροποποιούνται διατάξεις παραγωγής υφιστάμενων οίνων ΠΟΠ ή και αναγνωρίζονται νέοι τύποι οίνων ΠΟΠ.

Στο Προεδρικό Διάταγμα 91/7.10.2011 τροποποιούνται οι διατάξεις παραγωγής για τον οίνο με Προστασίας Προέλευσης Νάουσα, ως προς τις περιοχές παραγωγής του.
Στο Προεδρικό Διάταγμα 92/7.10.2011 τροποποιούνται οι διατάξεις παραγωγής για τον οίνο με Προστασίας Προέλευσης Μαντινεία με τη δυνατότητα παραγωγής αφρώδους λευκού οίνου.
Στο Προεδρικό Διάταγμα 93/7.10.2011 τροποποιούνται οι διατάξεις παραγωγής για τον οίνο με Προστασίας Προέλευσης Πάρος, με την προσθήκη δυνατότητας παραγωγής οίνων γλυκών, φυσικών/γλυκών/λιαστών και οίνων λικέρ από λιασμένα σταφύλια.
Στο Προεδρικό Διάταγμα 98/3.3.2011 τροποποιούνται οι ποικιλίες για τον οίνο με Προστασίας Προέλευσης Ρόδος.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα τα Προεδρικά Διατάγματα θα αναρτηθούν στην διεύθυνση του μενού Κρασί/Οίνοι ΠΟΠ/Νομοθεσία/Νάουσα, Μαντινεία, Πάρος, Ρόδος