Εκτύπωση

14 Ιανουαρίου 2016

Τροποποιήσεις διατάξεων που αφορούν τον οίνο, βάσει συστάσεων της Εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β 176/2016 τροποποιούμενες διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου που αφορούν τον οίνο και αποτελούσαν υποχρέωση της χώρας μας βάσει των συστάσεων της Εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ.

Οι τροποποιούμενες διατάξεις είναι οι κατωτέρω: