Εκτύπωση

17 Σεπτεμβρίου 2020

Αύξηση της κοινοτικής συνδρομής στα μέτρα της ΚΟΑ Οίνου, που δεν είναι εύκολο να αξιοποιηθούν


Με την έκδοση του κατ’ εξουσιοδότηση ΚΑΝ(ΕΕ) 2020/1275 επέρχονται σημαντικές αλλαγές στα ποσοστά ενωσιακής στήριξης των μέτρων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης,

αφού όπως επικαλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Αιτιολογική Έκθεση του κανονισμού, οι συνθήκες της αγοράς μεταβλήθηκαν επί το δυσμενέστερο από την έκδοση του σχετικού για την αντιμετώπιση της πανδημίας της covid-19, εκτελεστικού κανονισμού 2020/592 της 31ης Απριλίου 2020.

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση η κατάσταση δεν αναμένεται να βελτιωθεί σύντομα, ακόμα και με την επανέναρξη των δραστηριοτήτων στον κλάδο της φιλοξενίας και της εστίασης.

Για τους λόγους αυτούς επέρχονται τροποποιήσεις στους ΚΑΝ(ΕΕ) 1308/2013 και 2020/592.

Σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση ΚΑΝ(ΕΕ) 2020/1275 της 6ης Ιουλίου 2020 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

o προβολής προώθησης οίνων σε Τρίτες Χώρες (το ποσοστό κοινοτικής στήριξης ανέρχεται πλέον στο 70% και με την εθνική συνδρομή στο 100%)

o στο ποσοστό του μέτρου «Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων» (το ποσοστό κοινοτικής συνδρομής για τη χώρα μας ανέρχεται στο 90%)

o στα προβλεπόμενα ποσοστά των μέτρων «Πρώιμη Συγκομιδή» και «Επενδύσεις» το ποσοστό κοινοτικής Συνδρομής των οποίων θα ανέρχεται στο ποσοστό του 70%

Οι τροποποιήσεις στα μέτρα του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης, είναι δύσκολο έως αδύνατο να αξιοποιηθούν από τη χώρα μας δεδομένου ότι η χρονική ισχύς βάσει της εθνικής νομοθεσίας ορισμένων μέτρων εκπνέει άμεσα ή έχει εκπνεύσει ήδη, σε συνάρτηση και με την ημερομηνία δημοσίευσης του εκτελεστικού κανονισμού (14/9/2020).

Εξαιτίας της διάστασης αυτής το μόνο μέτρο που μπορεί να αξιοποιηθεί είναι το μέτρο της Προβολής Προώθησης Οίνων σε Τρίτες Χώρες.

Για τον κανονισμό 2020/1275 πατήστε ΕΔΩ