Εκτύπωση

COPA - COGECA

Η COPA αντιπροσωπεύει τα γενικά και ειδικά συμφέροντα των αγροτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελείται από 60 οργανισμούς από την ΕΕ και 31 εκτός όπως Ισλανδία, Νορβηγία, κτλ. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και η προάσπιση των συμφερόντων των αγροτών.

Η COGECA αντιπροσωπεύει τα ειδικά και γενικά συμφέροντα περίπου 40.000 συνεταιρισμών με περισσότερους από 660.000 απασχολούμενους με ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 3 δις € ανά έτος. Η COGECA από τη δημιουργία της (1959) έχει αναγνωρισθεί ως κύριος αντιπρόσωπος των συνεταιρισμών της ΕΕ. Εξασφαλίζει την πλατφόρμα για πολιτική συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών σε επίπεδο αγροτικής παραγωγής και επιχείρησεων.