Εκτύπωση

Ccvf (Confederation des cooperatives vinicoles de France)

Η Συνομοσπονδία οινοποιητικών Συνεταιρισμών των αμπελουργών της Γαλλίας αντιπροσωπεύει όλους τους συνεταιρισμούς, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των συνεταιρισμών και των αμπελουργών, μέσω ενός δικτύου ομοσπονδιών περιφερειακών συνεταιρισμών, που δραστηριοποιούνται σε 21 διαμερίσματα της Γαλλίας.