Εκτύπωση

DWV Deutscher Weinbauverband e.V.

Ο Γερμανικός σύλλογος οινοπαραγωγών αποτελεί την επαγγελματική οργάνωση που αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των μελών της τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ο ρόλος της είναι συμβουλευτικός και στηρίζει τα μέλη του τόσο σε τεχνικό όσο και σε επιστημονικό επίπεδο. Συνεχώς καταγράφει καινούργιες τεχνολογικές μεθόδους που αφορούν τον αμπελοοινικό κλάδο. Επίσης προωθεί την πώληση των γερμανικών κρασιών με όλες τις δυνάμεις τις οποίες διαθέτει.